Webové technologie

Při tvorbě webů samozřejmě pracuji s HTML a kaskádovými styly (CSS) při kódování layoutu. V případě interaktivního obsahu nasazuji JavaScript, případně JQuery, výjimečně i Flash prvky. Aplikace programuji v PHP ve spojení s MySQL. Využívám výhod objektového programování a architektury MVC

Software

Při práci používám vynikající český framework Nette, na jehož základě je postaven můj vlastní CMS Jet 2.6 (redakční systém). Pro tvorbu flashových prvků používám legálně zakoupený Sothink SWF Easy. Veškerá grafika z mojí dilny prochází opět legálně zakoupeným programem Photoshop CS6.

Grafika, ilustrace a fotografie

Design a grafika pocházejí buď přímo z mojí dílny anebo od kolegů grafiků. Dodávané ilustrace a fotografie legálně zakupuji ve fotobance Pixmac.

Copyright © Martin Pazdera, 2004 - 2014