SEO: magie i šarlatánství

Histerie okolo SEO dala za vznik mnoha mýtům a polopravdám. Podívejme se podrobněji na dvě běžná tvrzení, která jsou přinejmenším na hranici mezi pravdou a nepravdou.

Šarlatánství, aneb co lze, a co lze jen tvrdit
"S naším počítačem (případně serverem, programem, softwarem, skriptem, atd.) zařídíme během dvou týdnů, že budete první!"
- Jistě. Lze naprogramovat celou řadu mechanizmů, které docílí umělého zkreslení informací, ze kterých vyhledávače skládají ono pořadí výsledků. Nejklasičtějším počinem je vytváření falešné návštěvnosti. Běžnějším a méně kontroverzním nástrojem bývá vytvořená síť stránek, či přímo katalogů, z nichž je možné vést velké množství zpětných odkazů na stránku klienta.  Je však důležité si uvědomit, že přirozenou snahou samotných vyhledavačů je takovéto více či méně nepravé údaje odfiltrovat a ignorovat je. Snadno se proto může stát, že drahé první místo nakonec vydrží měsíc, nebo ještě pravděpodobněji, jen dokud budete platit. Bez pečlivé analýzy obsahu vašich stránek a situace na trhu vašeho oboru na internetu, jsou takové snahy spíše matením, než účinným nástrojem.

"Uděláme Vám nejlepší SEO analýzu, se kterou budete první!"
- Tak předně SEO analýzu si budete moci tak maximálně vytisknout. Ta nic nezmění, dokud její závěry neimplementuje nějaký webmaster anebo copywriter přímo na dané stránky. Nemohu tvrdit, že SEO analýzy jsou k ničemu. Kdepak! Vždy je však lepší nejprve nechat vytvořit SEO analýzu člověkem o kterém víte, že zná Váš obor a pravidla SEO optimalizace. Až v případě, že by se Vám zdály být výsledky slabé, zvážil bych SEO analýzu od externích firem, avšak vyhledal bych si je sám a ověřil bych si, že se jedná o profesionály. Lze totiž zaplatit i několik desítek tisíc korun za dokument, který si autor pouze zkopíroval a upravil v něm údaje Vašeho webu. Nutno dodat, že dodavatelé takovýchto "analýz" vás již pravděpodoně také někdy oslovili e-mailem.

SEO: magie úspěšného webu
Vraťme se tedy na chvilku na začátek a řekněme si s čím vlastně SEO začínalo a co jej dnes nejvíce ovlivňuje. Nejstarší tři parametry, které zavedl vyhledavač Google, aby mu umožnili lépe třídit stránky a zahrnout do tohoto procesu i jejich samotné tvůrce, jsou název, popisek a seznam klíčových slov dané stránky. Když se nad tím zamyslíme, použití těchto tří informací je velice účinným nástrojem pro třídění. Potíž však nastala nejenom s rychlým růstem internetu, ale především s lidským faktorem. Lidé se rychle naučili, co je třeba napsat do popisku a co do klíčových slov, aby se jejich stránky nezastavily pod náporem návštěvníků. A proto do hry vstoupilo celé moře dalších mechanizmů, které mají v zásadě zajistit, aby byly výsledky "opravdové" a správné a aby co nejvíce vyhovovaly tomu kdo je hledá. Dnes již vyhledavače posuzují, nakolik údaje klíčových slov a popisků souhlasí s obsahem stránek. Provádějí frekvenční analýzy obsahu, aby určily a zařadily stránky ještě přesněji než umožňuje původní trojice údajů. Ověřují, zda jsou stránky, ze kterých vedou odkazy k vám, opravdu spjaté s vašim oborem anebo zda se jedná "pouze" o odkazy kvůli SEO. Zjišťují jaká je návštěvnost vašich stránek, protože usuzují, že navštěvovanější stránky jsou oblíbenější a uživatelé internetu je chtějí rychle najít. Prověřují solidnost a legálnost vašeho byznysu i informací na stránkách. Zjišťují originalitu jejich obsahu, postihují plagiátorství. Zkrátka dělají vše proto, aby se vyhnuly "šarlatánství".

Nejzákladnějím kritériem kvalitní SEO optimalizace je tedy samotný kvalitní a originální obsah stránek. Teprve pak vstupují do hry další mechanizmy.

Copyright © Martin Pazdera, 2004 - 2014