Projektové řízení, SEO a marketing

Z jednoduché "nástěnky" s kontaktem a fotkou se internet rozrostl dnes již opravdu pro každého člověka v složitou síť, reagující na stále víc našich podnětů a poskytující stále víc podnětů zpět nám. Začali se nám zjěvovat čistě internetová buzzwords, jako seo, virální marketing, page ranking, validita a další. Programátorské profese se začali natolik specializovat, že není výjimkou aby se programování na vyšší úrovni učili již děti na základní škole.

Nejenom z těchto všech faktorů se postupně odvinula jistá úskalí, k jejichž proplutí se může hodit průvodce.

Internetový marketing

Neboli alchymie internetového úspěchu. Může zahrnovat celou řadu aktivit (řízení PPC kampaní, strategie, copywriting, správa sociálních sití, a další) a používá celou hromadu nástrojů (kvalitní statistiky, PPC kampaně, bannerové kampaně, soutěže, podpůrné microsites, video, a další), aby umožnila lidem mít vás rádi a nejlépe u Vás i nakoupit, objednat. Celá řada z nich v podstatě nic nestojí, nebo stojí málo. To se pak dostáváme k virálnímu marketingu. Je oblíbený a stává se pomalu samostatným odvětvím. Je tedy potřeba znát jeho možnosti a přednosti k maximálnímu využití jeho potenciálu. Za součást virálního marketingu můžeme považovat i důležité sociální sítě. 

SEO, neboli search-engine optimalisation

Anglicky vyjádřeno "optimalizace pro vyhledávací stroje". Původně ryze technická discilnína - specifikace správného formátu kódu stránky - se rozrostla v prakticky jakoukoliv aktivitu, která docílí vaší kvalitní pozice ve vyhledávačích Google, Seznam, Centrum, či jakýchkoliv dalších. Ideálním výsledkem takového snažení je být prvním na první stránce výsledků. Jakákoliv SEO analýza začíná vždy tradičně kontrolou formátu kódu, protože co vyhledávač z naší stránky nevyčte to neví. Avšak tím to dnes nekončí. I právě pro váš obor existují v závislosti na aktuální náladě cílové populace kvalitnější a méně kvalitní slova. Dokonce existují i termíny, kterým byste se ve své prezentaaci měli raději vyhnout. Slova, slovní spojení, fráze... a jejich účinek na vaši pozici ve vyhledávači. To a vše kolem toho je seo. Ale tím to nekončí. Vyhledavače dnes již posuzují kvalitu stránek na základně nejrůznějších parametrů. Od frekvenční analýzy slov na stránkách, přes množství a kvalitu vnějších odkazů, rozsáhlost webu, jeho úzké či široké zaměření, korektnost až po samotnou návštěvnost daných webových stránek.

více v článku: SEO: magie i šarlatánství

Projektové řízení

Internetový rozvoj se v posledních letech nesmírně urychlil. Zrovna tak se však neustále zvyšuje tlak na ekonomické subjekty - firmy. Výsledná snaha o ekonomizaci zavedla některé firmy do nepříjemné situace, kdy se začínají vyskytovat důsledky nelehké komunikace mezi specialisty různých oborů. Dnešní častý jev - a tedy komunikační šumy mezi "programátorem" a "manažerem" vyžadují zvláštní péči. Ideální cestou je zvláštní externí manažer s dostatkem znalostí z obou oborů a pochopením pro obě strany. Ukazuje se jako účinná spojka, která napomáhá hladší komunikaci a častokrát pomáhá rozlétat zapeklité situace.

Přitom právě koordinace vývoje, obchodu a marketingu je často klíčem k úspěchu projektu.

Copyright © Martin Pazdera, 2004 - 2014